BOND

Vimeo Vimeo Instagram Instagram Facebook Facebook Youtube Youtube

Bambie Bond

Bambie heeft een Bond opgericht voor fans die ons een warm hart toedragen, die genieten van onze voorstellingen én net als wij op kunnen gaan in de fysieke en filosofische slapstick van het leven.

Als Bondslid draag je bij aan onze mogelijkheden om voorstellingen te maken, aan hele concrete toevoegingen of verbeteringen van ons artistieke concept (bijv. decor, muziekcomposities), aan onze financiële onafhankelijkheid en onze professionalisering. Juist nú hebben we jou nodig!

Naast onze eeuwige dank, ontvang je ook een speciaal door SYB ontworpen Bambie-PET en organiseren we een BAMBIE-dag voor onze leden. Natuurlijk is het op dit moment niet mogelijk om gezellig bij elkaar te komen. Dus daar verzinnen we iets anders voor. Binnenkort hoor je meer.

Wil je ook lid worden van de Bambie Bond, stuur een e-mail naar zakelijk@bambie.nu, dan ontvang je een mail met instructies. Een lidmaatschap kost 50 euro per jaar.

 

ANBI gegevens
Stichting Bambie
Bataviastraat 24 – unit 2.10
1095 ET  Amsterdam
www.bambie.nu
zakelijk@bambie.nu
RSIN: 811014745

Bestuurssamenstelling:
Norbert Bode, voorzitter
Marlies Oele, secretaris
Pier van Loon, penningmeester
Moniek Merkx, bestuurslid

Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd.

Statutaire doelstelling:
De stichting heeft ten doel: het (doen) ontwikkelen en (doen) uitvoeren van theaterproducties; het (doen) geven van lessen en cursussen in mime-techniek, -en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of – daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Statutaire naam van de stichting: Stichting Bambie
De hoofdlijnen van het beleidsplan: De hoge kwaliteit die Bambie in de theaterzalen bereikt wordt in de komende jaren bewaakt, maar onze drang naar artistieke vernieuwing uit zich ook in productionele ambities. We gaan grote samenwerkingen aan en begeven ons buiten de muren van de theaterzaal. De komende vier jaar staan voor ons in het teken van bestendiging met ons vaste publiek, een vergroting van ons publiek dankzij coproducties, en een verbreding van onze doelgroepen.

Download hier het jaarverslag van 2019

ANBI STATUS
Stichting Bambie is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.