BOND

Vimeo Vimeo Instagram Instagram Facebook Facebook Youtube Youtube

Bambie zoekt (opnieuw) 100 leden 
WORD LID VAN DE BAMBIE BOND

Vorig jaar hebben wij een exclusieve BambieBond opgericht. Exclusief want er was plaats voor maar 100 leden. Een soort club van 100 dus. Tot onze vreugde was dat binnen een week voor elkaar met 100 fans die ons een warm hart toedragen. 
Vorig jaar in de zomer hebben we onze Bondleden ontmoet tijdens een zwoele BambieBondDag, weliswaar op anderhalve meter, maar het was warm en gezellig. Zie ook de foto’s hieronder.

We zijn opnieuw op zoek naar 100 leden die genieten van onze voorstellingen én net als wij op kunnen gaan in de fysieke en filosofische slapstick van het leven. Voor 50 euro per jaar ondersteunen zij Bambie. De Bondleden worden als dank ontvangen op onze volgende BambieBondDag, en zijn als eerste op de hoogte van Bambie-nieuwtjes. 

Nieuw: Premium
Op verzoek van een aantal Bondleden die meer wilden doneren, introduceren we dit jaar ook het ‘Premium’ BambieBondLidmaatschap. Voor 100 euro per jaar bent u Premium-lid. Al onze ‘Premiums’ ontvangen als extraatje een speciaal voor hen ontworpen t-shirt. 

Waarom?
Als Bondslid draag je bij aan onze mogelijkheden om voorstellingen te maken, aan hele concrete toevoegingen of verbeteringen van ons artistieke concept (bijv. decor, muziekcomposities), aan onze financiële onafhankelijkheid en onze professionalisering.
Hoe word je lid?
Stuur een mail naar zakelijk@bambie.nu, dan ontvang je een mail met informatie en instructies.

Bekijk de foto’s van onze 1e BambieBondDag juni 2021 (fotograaf: Ernie Buts).

Deze diashow vereist JavaScript.

Subsidie
Theatergroep Bambie ontvangt meerjarige subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en het Fonds Podiumkunsten (FPK).

ANBI gegevens
Stichting Bambie is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI.

Stichting Bambie
Bataviastraat 24 – unit 2.13
1095 ET  Amsterdam
www.bambie.nu
zakelijk@bambie.nu
RSIN: 811014745

Bestuurssamenstelling:
Marlies Oele, voorzitter
Pier van Loon, penningmeester
Moniek Merkx, bestuurslid
Jasmin Farag, secretaris

Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd.

Statutaire doelstelling:
De stichting heeft ten doel: het (doen) ontwikkelen en (doen) uitvoeren van theaterproducties; het (doen) geven van lessen en cursussen in mime-techniek, -en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of – daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Statutaire naam van de stichting: Stichting Bambie
De hoofdlijnen van het beleidsplan: De hoge kwaliteit die Bambie in de theaterzalen bereikt wordt in de komende jaren bewaakt, maar onze drang naar artistieke vernieuwing uit zich ook in productionele ambities. We gaan grote samenwerkingen aan en begeven ons buiten de muren van de theaterzaal. De komende vier jaar staan voor ons in het teken van bestendiging met ons vaste publiek, een vergroting van ons publiek dankzij coproducties, en een verbreding van onze doelgroepen.

Download hier het jaarverslag van 2019

ANBI STATUS
Stichting Bambie is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.