BOND

Vimeo Vimeo Instagram Instagram Facebook Facebook Youtube Youtube

WORD OOK LID VAN DE BAMBIE BOND

Mimetheatergroep Bambie heeft een Bambie Bond opgericht waar je lid van kan worden. De Bambie Bond is voor mensen die genieten van onze voorstellingen én net als wij op kunnen gaan in de fysieke en filosofische slapstick van het leven. Voor 60 euro per jaar ondersteunen zij Bambie. De Bondleden krijgen een Bambie-Pet en worden als dank ontvangen op onze jaarlijkse BambieBondDag en zijn natuurlijk altijd als eerste op de hoogte van Bambie-nieuwtjes. Je kunt ook Premium Lid worden!

Premium BambieBondLid
Wil je meer Bambie? Dan kun je ook ‘Premium’ BambieBondLid’ worden. Voor 120 euro per jaar ben je al Premium-lid. Al onze ‘Premiums’ ontvangen, naast de hierboven genoemde zaken, als extraatje een speciaal voor hen ontworpen t-shirt. 

Waarom?
Als Bambie Bondlid draag je bij aan onze mogelijkheden om voorstellingen te maken, aan hele concrete toevoegingen of verbeteringen van ons artistieke concept (bijvoorbeeld decor, muziekcomposities), aan onze financiële onafhankelijkheid en onze professionalisering.

Hoe word je lid?
Stuur een mail naar zakelijk@bambie.nu voor meer informatie. De eerstvolgende BambieBondDag vindt plaats in december 2024. Exacte datum en locatie worden nog bekend gemaakt.

Bekijk de foto’s van onze 2e BambieBondDag in november 2022.
(Fotograaf: Moon Saris)

Deze slideshow vereist JavaScript.

Bekijk de foto’s van onze 1e BambieBondDag in juni 2021, weliswaar op anderhalve meter, maar het was warm en gezellig. (Fotograaf: Ernie Buts)

Deze slideshow vereist JavaScript.

Subsidie
Theatergroep Bambie ontvangt meerjarige subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en het Fonds Podiumkunsten (FPK).

ANBI gegevens
Stichting Bambie is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI.

Stichting Bambie
Bataviastraat 24 – unit 2.13
1095 ET  Amsterdam
www.bambie.nu
zakelijk@bambie.nu
RSIN: 811014745

Bestuurssamenstelling:
Marlies Oele, voorzitter
Pier van Loon, penningmeester
Moniek Merkx, bestuurslid
Jasmin Farag, secretaris

Beloningsbeleid:
Stichting Bambie hanteert de CAO Toneel en Dans voor de beloning van haar medewerkers.
Het bestuur is onbezoldigd.

Statutaire doelstelling:
De stichting heeft ten doel: het (doen) ontwikkelen en (doen) uitvoeren van theaterproducties; het (doen) geven van lessen en cursussen in mime-techniek, -en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of – daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Statutaire naam van de stichting: Stichting Bambie
De hoofdlijnen van het beleidsplan: De hoge kwaliteit die Bambie in de theaterzalen bereikt wordt in de komende jaren bewaakt, maar onze drang naar artistieke vernieuwing uit zich ook in productionele ambities. We gaan grote samenwerkingen aan en begeven ons buiten de muren van de theaterzaal. De komende vier jaar staan voor ons in het teken van bestendiging met ons vaste publiek, een vergroting van ons publiek dankzij coproducties, en een verbreding van onze doelgroepen.

Download hier BAMBIE JAARVERSLAG 2022

ANBI STATUS
Stichting Bambie is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voordelig schenken dankzij onze ANBI status.
Wist je dat je jouw gift jaarlijks tegen 125% kan worden afgetrokken van de inkomstenbelasting?
We rekenen het even voor: Jaarlijkse bijdrage van € 100,00: € 100 x 125% = € 125 Betaal je 52% inkomstenbelasting dan betaal je daarvoor (52% X € 125) = € 65,00 minder belasting waardoor de daadwerkelijke jaarlijkse kosten slechts € 60,00 zijn.