ANBI gegevens

Vimeo Vimeo Instagram Instagram Facebook Facebook Youtube Youtube

ANBI gegevens

Stichting Theatergroep Bambie
Bataviastraat 24- 2.13
1095 ET  Amsterdam
www.bambie.nu
zakelijk@bambie.nu
RSIN: 811014745

Bestuurssamenstelling:
Pier van Loon
Marlies Oele
Norbert Bode
Moniek Merkx

Beloningsbeleid:
Het bestuur werkt onbezoldigd.

Statutaire naam van de Stichting:
Stichting Theatergroep Bambie

Mimetheatergroep Bambie is door de belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Download het Beleidsplan 2021-2024
Download het jaarverslag van 2022.