Toen

Vimeo Vimeo Instagram Instagram Facebook Facebook Youtube Youtube

Bambie 7

een bewegingsvoorstelling met uitvalsverschijnselen

Wat kun je doen als er iets gebeurt in je leven dat zo ingrijpend is, dat het een volledige stilstand in je handelen veroorzaakt.
“Vergeet, vergeet waar het zwak hart om schreit, lach en stoot glazen stuk tegen elkander” (Nijhof)

In Bambie 7 proberen mensen thuis te komen, maar het geheugen speelt op. Hadden ze iets met elkaar? En zo niet, wat doen ze hier dan? Bambie 7 gaat over apathie, het niemandsland tussen denken en doen. Op het toneel heerst de stilte van een mijnenveld. Elke stap die de spelers zetten, kan hun ondergang betekenen. Bambie gaat in nummer 7 op zoek naar het ultieme beeld, de ultieme muziek, het ultieme gebaar en alles wat er nog meer ultiem kan zijn om deze impasse te doorbreken.

Spel: Paul van der Laan, Irene Schaltegger, Jochem Stavenuiter
Eindregie: Liz van der Kleij
Kostuums: Atty Kingma
Licht: Paul de Vrees

Première: 23-02-01